Оголошення конкурсу

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад адміністратора -5 посад в Центрі надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Миколаївської міської ради. 

Вимоги до посади: 

Громадянство України;

освіта повна вища відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше одного року;

знання актів законодавства з правових питань, що регулюють відносини в сфері надання адміністративних послуг , державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми, знання правил діловодства і документообігу;

володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами. 

Перелік документів:

заява про участь у конкурсі, особова картка (форма П-2 ДС) , медична довідка, копії документів про освіту, декларація про доходи за минулий рік, (е-декларування), копії документа, який посвідчує особу, ідентифікаційного коду, військового квитка ( за наявності). 

Звертатись впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою:

м. Миколаївка пл. Енергетиків, 2/14, каб № 5. 

 

Керуючий справами виконкому                                                               О.Д. Уфатова